Svenska Båtunionen skriver till Idrottsnämnden angående arrendet

Till                                                                                       2017-11-20 Ledamöterna i Idrottsnämnden   Höjd avgift för de allmännyttiga ideella båtklubbarna i Stockholm   Det har kommit till vår kännedom att det på morgondagens möte i Idrottsnämnden finns ett ärende om kraftigt höjda avgifter för Stockholms allmännyttiga ideella båtklubbar på dagordningen.   Svenska Båtunionen ser förslaget inte bara som ett hot mot båtklubbarna på Stadens mark utan även som ett nationellt hot mot båtlivet.   Svenska Båtunionen anser att båtliv har lika stort existensberättigande som allt annat friluftsliv och att det är en kommunal angelägenhet att tillhandahålla möjligheter till båtliv på samma sätt som fotbollsplaner, simhallar och friluftsområden.…

Fortsätt läsaSvenska Båtunionen skriver till Idrottsnämnden angående arrendet

Risk för 100 % höjning av arrendeavgifterna i Stockholm

SMBFs representanter i Fritidsbåtlivets Förhandlingsdelegation, FFD fick på möte den 31 oktober ta del av det förslag som förvaltningen kommer att föredra för Idrottsnämnden som innebär en 100% avgiftsökning för båtklubbarna i Stockholm. SMBF begärde att få det skriftliga förslaget men kunde inte vid gårdagens möte få detta. SMBFs representanter framförde kraftfulla protester mot förslaget på den kraftiga ökningen, som man motiverar med det eftersatta underhållet. SMBF anser att man inte på Idrottsförvaltningen haft klart för sig hur underhållsstatus varit förrän SMBF krävde att man skulle göra en kartläggning av samtliga båtklubbar. SMBF har också sagt att staden borde ta…

Fortsätt läsaRisk för 100 % höjning av arrendeavgifterna i Stockholm