Arrendeavtalen för Stockholms Hamnar 

Arrendeavtalen för Stockholms Hamnar 

SMBF har erhållit behovsinventeringen som Stockholms Stad har gjort för alla Stockholms hamnar och varv. Har ni inte fått ett eget ex som gäller er klubb, ring kansliet på 08-6691200 eller maila kansli@smbf.org så skickar vi en kopia. Observera att det är viktigt att vi får er uppfattning om underlaget är rätt eller inte. Observera också att staden bara står för kostnaden för bryggor och pontoner mm. Inte kringkostnader som t ex VA, el, y-bom etc. Det kan bli stora kostnader för klubben.