Avlysning av farleden under Skurubron. Uppdatering 220401

Obs! Ändrade dagar. Uppdatering 220401

Lanseringen av Skurubron över Skurusundet innebär under vissa perioder att det finns risk för fallande föremål och vid dessa tillfällen behöver sjötrafiken under bron, av säkerhetsskäl, tillfälligt stoppas.

Projektet Skurubron har informerat att man två dagar, under perioden 5-11 april, kommer att behöva begränsa framkomligheten för sjötrafiken.

Möjlighet finns dock att passera under bron alla dagar, efter kontakt med bevakningsbåtar placerade på var sida av bron. Väntetiden beräknas bli max 10 minuter.

För passage, ta kontakt med produktionsledningen, antingen via bevakningsbåtarna på plats, eller via telefon: 073-5190820 eller 073-5190838.

Via telefonnumren ovan nås Produktionsledare och Produktionschef på plats. Dessa är engelsktalande.

Bifogat finner ni reviderat beslut Sjöfartsverkets beslut om avlysning av den allmänna farleden 530, delen under Skurubron.

Reviderat beslut om avlysning gäller den 3:e – 5:e mars, mellan klockan 07:00 och 19:00 alla dagarna.

Möjlighet finns att vid några tillfällen under dagen passera under bron, efter kontakt med projektet via säkerhetsbåtarna som bevakar avlysningen på plats.

Farleden kommer alltså inte vara avlyst den 1:a-2:a mars som vi tidigare informerat om.

Under perioden för avlysning kommer det att finnas informationsskyltar uppsatta på övervakningsbåtar på vardera sida av sundet. Det kommer att finnas möjlighet för båtar att passera Skurusundet efter att kontakt tagits med ansvarig arbetsledare. Kontaktinformation kommer att finnas på informationsskyltarna.

Bakgrund
Avlysningen sker med anledning av att Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet i Nacka kommun, söder om de befintliga broarna på väg 222. Bron är nu i skedet att börja lanseras. Under brolanseringen över Skurusundet finns risk för fallande material. Farleden behöver därför av säkerhetsskäl avlysas under tiden.

Sjöfartsverkets bedömning
Sjöfartsverket bedömer att det är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan, då lansering av den nya Skurubron måste ske. Tiden för varje avlysning är begränsad till ett par dygn med vissa möjligheter att passera under perioden. Avlysning kommer att ske vid tre olika tillfällen under vinterhalvåret och bedöms endast ha mindre påverkan sjötrafiken.

Beslut om kommande avlysning, kommer att skickas ut från Sjöfartsverket så fort information om datum inkommer från Projektet Nya Skurubron.

Kontaktperson Sjöfartsverket
Infrastruktursamordnare  
Anneli Borg  
Maritim Samverkan och Utveckling      
Af Pontins Väg 6, 115 21 Stockholm
Telefon: 010-478 57 87   

www.sjofartsverket.se