Avlysning av Skurubron

Uppdatering 1: Lanseringen kommer att ske båda dagarna 25 & 26 januari från kl. 07.00 – 19:00.

Uppdatering 2: Lanseringen kommer att ske även 27 januari. Tidsangivelse saknas
Möjlighet finns att vid några tillfällen under dagen passera under bron, efter kontakt med projektet via säkerhetsbåtarna som bevakar avlysningen på plats.

Sjöfartsverket har beslutat om avlysning av den allmänna farleden 530, delen under Skurubron, den 25:e januari mellan klockan 07:00 och 19:00. Avlysningen sker med anledning av att Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet i Nacka kommun, söder om de befintliga broarna på väg 222. Bron är nu i skedet att börja lanseras. Under brolanseringen över Skurusundet finns risk för fallande material. Farleden behöver därför av säkerhetsskäl avlysas under tiden.

Sjöfartsverkets bedömning
Sjöfartsverket bedömer att det är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan, då lansering av den nya Skurubron är nödvändig. Tiden för varje avlysning är begränsad till max ett dygn, vid tre olika tillfällen under vinterhalvåret och bedöms endast ha mindre påverkan sjötrafiken.

Beslut om kommande avlysningar, kommer att skickas ut från Sjöfartsverket så fort information om exakt datum inkommer från Projektet Nya Skurubron

Kontaktperson Sjöfartsverket
Anneli Borg , tfn 010-478 57 87
infrastruktursamordnare Maritim Samverkan & Utveckling