Avlysning av Södertälje sluss och kanal

Telge Nät AB kommer att lägga nya avloppsledningar över Södertälje kanal, söder om slussen. Farleden genom Södertälje kanal, söder om slussen, kommer därför att stängas av under tiden fredag 8 juli 2022 kl. 07:00 till och med söndag 10 juli 2022 kl.19:00. Det finns enligt beslutet möjlighet för båtar mindre än 24 meter att passera det avlysta området åt båda håll under nedanstående tider:
• Fredag 8 juli från kl. 20:00 till lördag 9 juli kl. 06:30
• Lördag 9 juli kl. 11:00 till 13:00
• Lördag 9 juli kl. 20.00 till söndag 10 juli kl. 06.30
• Söndag 10 juli kommer båtar att kunna släppas igenom under arbetets gång när omständigheterna så medger.

På sydgående kan man slussa ut ur Mälaren och sedan i mån av plats förtöja i Södertälje gästhamn tfn 070-687 26 99 alt 08-550 101 09 eller e-post: lillagasthamnen@gmail.com i väntan på att få passera det avlysta området.
Sjöfartsverket, Södertälje kanal, kan kontaktas på telefon 0771-630 655 eller VHF kanal 14.
PDF för utskrift