Modellavtal klara för båtklubbarna i Stockholm

SMBF:s förhandlingsdelegation har lyckats komma överens om nya s.k. modellavtal för klubbarna i stan. Avtalen ska användas som modellavtal och SMBF:s förhandlingsdelegation ser överenskommelsen som en stor framgång för SMBF.

SMBF:s utgångspunkt i förhandlingarna med staden har varit att det ska vara lätt att göra rätt.
– Vår största framgång är att nu finns en ökad tydlighet om vilka villkor som gäller. Det gör att det blir enklare för klubbarna. Exempelvis har miljöbilagan förenklats. Från att ha bestått av ett antal bilagor med komplicerade regler har nu dessa reducerats till en bilaga, säger Johan Schelin, ledamot av SMBF:s styrelse och en av de som förhandlat med staden

Enligt uppgift kommer staden att gradvis börja använda modellavtalet. SMBF uppmanar klubbarna att i samband med att avtal sluts också se över sina hamnreglementen så att dessa lever upp till de miljökrav som ställs på verksamheten enligt gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Vidare måste klubbarna se till att informera sina medlemmar om vilka regler som gäller för verksamheten, exempelvis målning av båtbottnar och hantering av miljöfarligt avfall.

Har du frågor gällande avtalen? Kontakta gärna SMBF:s kansli på kansli@smbf.org eller mobil 076-943 15 88

Här kan du läsa samtliga dokument som ingår i modellavtalet
Lägenhetsarrende småbåtshamn
Lägenhetsarrende ej inhägnat område
Lägenhetsarrende inhägnat område
Allmänna bestämmelser småbåtshamn
Allmänna bestämmelser båtuppläggningsplats
Gränsdragningslista
Miljöbilaga