Båtklubbarnas Dag 2020


I år genomför vi Båtklubbarnas Dag enbart som båtparad. 
I centrala Stockholm kommer paraden att gå kl.15.00 från Stadshusbron och kl. 15.14 från Årstavikens SS. Samling vid Västerbron. Omkring 16.00 beräknar vi att forma hjärtat för alla Covid-hjältar på Riddarfjärden utanför Stadshuset. Vi behöver funktionärer till paraden. Meddela kansliet om ni har personer som kan ställa upp som funktionär.

Om du är engagerad i en båtklubb som inte kan sluta upp i centrala Stockholm är du förstås välkommen att engagera din klubb på annat sätt. Meddela i så fall gärna SMBF:s kansli, så att vi kan skryta över det stora engagemanget. 🙂

Om ni inte kan delta i år så kanske Båtklubbarnas Dag är något för er till nästa år? Dagen genomförs alltid sista lördagen i augusti och brukar vanligtvis bestå av två delar; öppet hus på båtklubben med olika aktiviteter för allmänheten, samt en båtparad. Båtklubbarnas dag är en dag för att visa upp det ideella båtlivets mångfald och egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. Hör gärna av dig med frågor till SMBF:s kansli om du funderar över något.

Läs mer på Facebook: Båtklubbarnas Dag samt Båtklubbarnas Dag.se

Lämna ett svar