Förlängd avlysning Stallarholmsbron

Sjöfartsverket meddelar att Trafikverkets arbete med renovering av svängspannet har drabbats av förseningar, och har därför tvingats förlänga nuvarande beslut om avlysning. Enligt nuvarande beslut skulle avlysningen ha avslutas 31/3, men på grund av förseningarna är nu avlysningen förlängd till och med 2/6 2023. Farled 931, sträckan under Stallarholmsbron öppnar återigen för sjötrafik lördag 3/6 -2023

Läs mer om beslutet här
Karta Stallarholmsbron

.