Danviksbron rivs och ny byggs

Med start hösten 2023 kommer Danviksbron att rivas och en ny byggas. Arbetet innebär att farleden begränsas och under vissa perioder helt stängs av. Man kan följa arbetet via Region Stockholms hemsida. Följande tider är beslutade för hel eller delvis avstängning av farleden:

Partiell avlysning – segelfri höjd 10,8 meter
• 4/9 – 15/12 2023
• 1/5 – 1/11 2026

Total avlysning – ingen sjötrafik tillåten:
• 6/11 – 17/11 2023
• 4/12 – 15/12 2023
• 14/11 – 11/12 2025
• 17/4 – 30/4 2026

Farledsbredd 17 meter under hela projekttiden

Här kan du läsa mer om arbetet med Danviksbron. Sist i presentationen finns kontaktuppgifter till bl.a. Region Stockholm och SL. (Fotocred presentationen: Mattias Ek, Stadsmuseet)