Farleden genom Röka Ström är nu klar

Mälarens Båtförbund meddelar att de sista av de 19 sjömärkena i Röka Ström nu är utplacerade och farleden är därmed klar att använda. Saltsjön-Mälaren har bidragit ekonomiskt till att färdigställa farleden.
Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Farleden genom Röka Ström är nu klar