Påminnelse om Båtdagen samt information om nya arrenden i Stockholm

Den 16 februari är det dags för årets Båtdag. Det finns fortfarande platser kvar. båtklubbar som inte anmält sig än, uppmanas göra det. Det kommer att förmedlas viktig information om moms, skatt och alllmännyttighetsbegreppet.

Den 29 januari fattade idrottsnämnden beslut om nya arrenden. Läs mer i bifogad fil

Ang nya arrenden
Påminnelse Båtdagen