Låna en svajboj vid Idskär

Saltsjön-Mälarens Båtförbund erbjuder nu i samarbete med Heleneborgs Båtklubb tillgång till svajbojar vid Idskär
(N 59o16.3’ O 17o43.3’). Du erlägger en avgift som du sedan får tillbaka mot uppvisande av kvitto på SMBF:s kansli. Bojarna är märkta med SMBF:s emblem.

Lämna ett svar