Nu är det dags för årsrapporten

“Årsrapporten” innebär en inventering av medlemmar i båtklubbarna 1 januari varje år. Medlemmar i olika kategorier räknas då och rapporteras in i BAS. Syftet med inventeringen är att kunna presentera det ideella båtlivet i siffror. Medlemstalen används också för att beräkna båtklubbarnas röstkraft vid båtförbundens båtdagar samt båtförbundens röstkraft vid Svenska Båtunionens Båtriksdag. Medlemsstatistiken används också för att beräkna båtklubbarnas medlemsavgifter till båtförbunden och båtförbundens medlemsavgifter till Svenska Båtunionen.

Denna rapportering sker i medlemssystemet BAS. Du kan läsa om detta här och det finns instruktionsfilm för båtklubb att se på BAS Youtubekanal. SBU planerar även ett kort webinar onsdag 18 januari klockan 19.