Presentationer miljökonferensen

Miljökonferens 2023 är nu genomförd och SMBF:s miljökommitté kan konstatera att intresset för miljöfrågor är stort bland våra medlemsklubbar. De intressanta föredragen lockade till många frågor. Samtliga presentationer hittar du här