Avlysning Gröndalsbron 2024

Sjöfartsverket har beslutat om om avlysning av den allmänna farleden 911, delen under Gröndalsbron 1 april och 31 juli 2024. Beslutet avser vardagsnätter måndag/natt mot tisdag t.o.m. torsdag/natt mot fredag mellan kl.22.00 och 05.00
Läs mer här

Bakgrund
Trafikverket har inkommit med en ansökan om avlysning av farled 911, delen under Gröndalsbron i Stockholms kommun, med anledning av att brofogar behöver bytas ut. Arbetet kommer att ske under vardagsnätter, vilket är den tidsperiod som arbete är tillåtet uppe på Essingeleden. Arbetet sker från ponton med lift, alternativt från en skjutställning på brons undersida, med en flytponton som påseglingsskydd under.

Sjöfartsverkets bedömning
Sjöfartsverket bedömer att det är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan, då underhåll av bron är nödvändig. Tiden för avlysning är begränsad till sju timmar under vardagsnätter. Helg och dagtid är farleden öppen som vanligt. Pendelbåtarna går inte nattetid och påverkas därför inte, fritidsbåtar och fartyg med air draft som tillåter dem att segla under Alviksbron och Essingebron har också en alternativ färdväg. Viss sjöfart begränsas av avlysningen, men projektet har justerat tiden för avlysning till minsta möjliga, genom att avetablera pråmen varje morgon.

Kontaktperson Sjöfartsverket
Anneli Borg  
Infrastruktursamordnare, Sjökapten  
Maritim Samverkan och Utveckling
Af Pontins Väg 6    
115 21 Stockholm
Telefon: 010-478 57 87