Skatterättsnämnden tar ett nytt beslut gällande momsfrågan i höst.

Beslutet i den brännheta frågan angående moms på båtplatser för fritidsbåtar är flyttat till tidigast i höst. Frågan är återremitterad till Skatterättsnämnden och de kommer att ha frågan på agendan tidigast i höst.

Läs mer här:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/inga-hojda-avgifter-for-batagare