Möte angående Stockholms Stads arrenden

VIKTIG FÖRHANDS INFORMATION
SMBF kallar alla klubbar till ett möte om arrenden m.m.
SÖNDAGEN den 15 APRIL kl 10 – 12
Formell kallelse med dagordning och lokal skickas om
någon vecka.
Boka tiden. Det är av stor vikt att alla klubbar kommer, det
ökar SMBFs möjligheter att påverka kommuner, även andra än
nu aktuella Stockholm.
Hälsningar
Styrelsen för SMBF