SMBFs Miljöstipendium

Även i år kan SMBF dela ut särskilt stöd för extra miljöinsatser i klubbarna. Så här ser reglerna ut för att få sådant stöd:

Anvisningar för SMBFs särskilda stimulansbidrag för särskilda miljöåtgärder.

SMBF har möjlighet att ge ett särskild ekonomisk stöd till klubbar som gör extra ordinarie insatser för miljö. Reglerna för att få ett sådant stöd är följande:

  • Klubbar som är medlemmar i SMBF är berättigade att söka. Stödet ges årligen till en eller flera klubbar.
  • Ansökan om stöd/ stimulansbidrag ska skickas till kansli@smbf.org senast den 1 november för att kunna offentliggöras på Båtdagen i februari följande år.
  • SMBFs styrelse fattar beslut om stimulansbidrag efter förslag från SMBFs miljökommitté. SMBFs styrelse fattar också beslut om storleken på de belopp som kan betalas ut.
  • Klubb som söker ska i ansökan ange följande: 1) Vad stödet kommer att användas till. 2) En motivering till varför just detta projekt är värt att få ta emot stöd. 3) Hur mycket pengar som söks. 4) En beräknad totalkostnad för åtgärden/ projektet. 5) Samt kontonummer dit ev bidrag kan skickas.
  • Den klubb som får miljö-stimulans/ bidrag förpliktigar sig att i text, och om möjligt bild, redovisa resultat inom ett år efter att det delats ut.
  • SMBF förbehåller sig möjligheten att informera om projektet på webbplats och/eller nyhetsbrev.
  • Eventuella ej använda stöd-medel kommer att återkrävas av SMBF.
  • Stöd delas inte ut till ordinarie miljöarbete som ändå skulle ha gjorts inom ramen för vad som krävs i lagar och regler.
  • Insatser som är långsiktiga, eller med bestående resultat, prioriteras framför kortsiktiga projekt.
  • Insatser som innebär en stimulans/ motivation för andra klubbar att också vidta miljöåtgärder prioriteras.