SMBFs Stipendiefond 2017

SMBFs stipendiefond 2017 Stipendiet riktar sig till anslutna båtklubbar/segelsällskap som initierar och förverkligar projekt som riktar sig till barn och unga i dess verksamhet, men även verksamhet som inkluderar familjen i båtlivet. SMBFs styrelse har under året noterat att förbundets klubbar/sällskap mer börjat fokusera på frågor som berör föryngring och jämställdhet, vilket gläder oss. Det är av yttersta vikt att ni styrelser som är anslutna till vårt förbund lyfter blicken in i framtiden och redan nu tittar på hur föreningen ska se ut om 20 år. Om det ideella båtlivet ska finnas kvar så sker rekryteringen till detta nu. SMBF vill…

Fortsätt läsaSMBFs Stipendiefond 2017

Var rädd om Pålsundet!

Var rädd om Pålsundet! Ett av Stockholm sista centrala gröna vattenrum kan försvinna på grund av en illa genomtänkt, miljöfarlig och mycket dyr lösning för trafik. Stockholms Stads Trafiknämnd har kommit med ett förslag som hotar den unika miljön i Pålsundsparken. Blir förslaget verklighet fälls samtliga träd längs Pålsundets Södermalmssida, och det gröna vattenrummet ersätts av en stålspontad betongkaj. Den 22 augusti fick arbetsgruppen "Var rädd om Pålsundet!" (Helenebogs båtklubb m fl.) träffa Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i Stadshuset. Med på mötet var även borgarrådssekreterare och representanter för Trafikkontoret. Arbetsgruppen framförde kritik mot de omfattande åtgärder för Pålsundsparken som beslutats…

Fortsätt läsaVar rädd om Pålsundet!

SMBFs Miljöstipendium

Även i år kan SMBF dela ut särskilt stöd för extra miljöinsatser i klubbarna. Så här ser reglerna ut för att få sådant stöd: Anvisningar för SMBFs särskilda stimulansbidrag för särskilda miljöåtgärder. SMBF har möjlighet att ge ett särskild ekonomisk stöd till klubbar som gör extra ordinarie insatser för miljö. Reglerna för att få ett sådant stöd är följande: Klubbar som är medlemmar i SMBF är berättigade att söka. Stödet ges årligen till en eller flera klubbar. Ansökan om stöd/ stimulansbidrag ska skickas till kansli@smbf.org senast den 1 november för att kunna offentliggöras på Båtdagen i februari följande år. SMBFs…

Fortsätt läsaSMBFs Miljöstipendium