Montage av ledverk E4/Saltsjöbron i Södertälje perioden 1 mars–15 juni

Under perioden kommer ett ledverk installeras som skydd för E4 och Saltsjöbroarna. I arbetet kommer en del arbete att utföras med hjälp av dykare och Sjöfartsverket manar till hänsyn till de som arbetar i projektet genom att: • Håll avstånd till pråmarna• Håll en låg hastighet• Var uppmärksamKontaktperson Sjöfartsverket: Jan Axelsson, 073-966 75 25 Läs mer i bifogad fil Saltsjobron 1 mars-15 juniLadda ner

Fortsätt läsaMontage av ledverk E4/Saltsjöbron i Södertälje perioden 1 mars–15 juni

Förlängning avstängning Älmstabron

Sjöfartsverket beslutar efter ansökan från Trafikverket att ytterligare förlänga den partiella avlysningen av den allmänna farleden 508, delen under Älmstabron tom 2021-03-14 kl. 24:00 Sjöfartsverket har sedan tidigare beslutat att farleden ska vara avlyst för all sjötrafik som kräver broöppning till och med den 7 februari kl.24.00 Avlysning AlmstabronNY2Ladda ner

Fortsätt läsaFörlängning avstängning Älmstabron

Båtdagen 2021

Båtdagen 2021 är flyttad till preliminärt lördag den 17 april. Motioner ska vara kansliet tillhanda senast måndag den 15 februari. Läs mer i filen. Båtdagen 2021Ladda ner Bergvikshamnen en februarimorgon 2021

Fortsätt läsaBåtdagen 2021