Förlängning avstängning Älmstabron

Sjöfartsverket beslutar efter ansökan från Trafikverket att ytterligare förlänga den partiella avlysningen av den allmänna farleden 508, delen under Älmstabron tom 2021-03-14 kl. 24:00

Sjöfartsverket har sedan tidigare beslutat att farleden ska vara avlyst för all sjötrafik som kräver broöppning till och med den 7 februari kl.24.00