Förlängd avlysning av delar av farled 915, Liljeholmsbron

Sjöfartsverkets har beslutat om förlängd partiell avlysning av den allmänna farleden 915, delen under Liljeholmsbron, t.o.m. den 26:e aug 2022. Avlysningen bedöms endast ha mindre påverkan på sjötrafiken BakgrundTrafikkontoret i Stockholm har tidigare inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behöver akut repareras och en del av farleden behöver av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik. För att bibehålla funktionen hos den öppningsbara delen av bron, har reparationsarbetet varit komplicerat och arbetet har tagit längre…

Fortsätt läsaFörlängd avlysning av delar av farled 915, Liljeholmsbron

Minskat antal öppningar Tosteröbron

Tosteröbron fr.om. 23 juni - kraftigt minskat antal öppningarSträngnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn. Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 - 12 veckor. Vi rekommenderar alla båtägare att även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida.  UFS nås via:  https://ufs.sjofartsverket.sePassage av Tosteröbron kan med vissa båtar ske i det skyltade…

Fortsätt läsaMinskat antal öppningar Tosteröbron

Efterlysning inför BAS-releasen

Under hösten kommer den nya versionen av BAS: BAS 3 att lanseras. Inför releasen behövs många för att stötta klubbarna och avlasta SBU:s kansli och SMBF:s  BAS-kommitté och kansli. Vi dammsuger nu vårt förbund efter folk som kan tänka sig att hjälpa till så att övergången till BAS 3 blir så smidig som möjligt för alla klubbar.Vi efterlyser därför personer som är villiga att hjälpa kamrater i andra klubbar.Är du själv en sådan, eller känner du någon som skulle passa för uppdraget?Alla insatser stora som små välkomnas. Tveka inte att så fort som möjligt höra av dig till SMBF:s kansli…

Fortsätt läsaEfterlysning inför BAS-releasen

Avlysning av Södertälje sluss och kanal

Telge Nät AB kommer att lägga nya avloppsledningar över Södertälje kanal, söder om slussen. Farleden genom Södertälje kanal, söder om slussen, kommer därför att stängas av under tiden fredag 8 juli 2022 kl. 07:00 till och med söndag 10 juli 2022 kl.19:00. Det finns enligt beslutet möjlighet för båtar mindre än 24 meter att passera det avlysta området åt båda håll under nedanstående tider:• Fredag 8 juli från kl. 20:00 till lördag 9 juli kl. 06:30• Lördag 9 juli kl. 11:00 till 13:00• Lördag 9 juli kl. 20.00 till söndag 10 juli kl. 06.30• Söndag 10 juli kommer båtar att…

Fortsätt läsaAvlysning av Södertälje sluss och kanal

Nu lanseras nya BAS 3 och är stängt vecka 33-34

Anmäl dig till utbildning Svenska Båtunionen lanserar nya BAS 3, som innehåller flera nyheter och funktioner. Bland annat har metodik i hur vissa funktioner hanteras ändrats. För att göra övergången och klubbens arbete så smidigt som möjligt, kommer alla BAS-administratörer att behöva genomgå obligatorisk utbildning i det nya systemet. Utbildningen genomförs digitalt i mötesverktyget ZOOM. Obligatoriskt pass 1 BAS 3: introduktion 2,5 hDatum: 15, 20 & 21 juni samt 16, 17 & 30 augusti Obligatoriskt pass 2 BAS 3: Introduktion del 2Datum för utbildningen 18, 23, 24, 31 augusti Frivilligt pass: öppen support för de som genomgått del 1 och…

Fortsätt läsaNu lanseras nya BAS 3 och är stängt vecka 33-34

Försvarsmakten övar

I helgen kommer ett 40-tal örlogsfartyg att förtöja inne i Stockholm inför övningen Baltops. Marinen ber att allmänheten tänker på följande:- Håll ordentligt avstånd till örlogsfartyg såväl när de ligger förtöjda, ankrade, och särskilt när de är till sjöss. Stora fartyg kräver stor plats.- Använd inte drönare vid, eller i närheten av, skyddsobjekt eller utländska örlogsfartyg. Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs den 5-16 juni i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna.Läs mer om Baltops 2022 här Foto: Rebecka Landberg/Försvarsmakten

Fortsätt läsaFörsvarsmakten övar