Tillägg till gällande beslut från 29 mars 2022 gällande avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss

I entreprenaden i Södertälje kanal och sluss, börjar nu arbetet i själva slusskammaren, vilket innebär att den östra delen av slusskammaren kommer att vara avspärrad, och att endast båtar under 24,0 meters längd kan passera genom slussen under avlysningen (11:00 – 19:00). Denna justering av fartygsstorlek som omfattas av avlysningen träder i kraft redan den 1/11 och gäller tills vidare, dock längst till den 31 december 2023. Beslut Sjöfartsverket Denna justering av fartygsstorlek som omfattas av avlysningen träder i kraft redan den 1/11 och gäller tills vidare, dock längst till den 31 december 2023.

Fortsätt läsaTillägg till gällande beslut från 29 mars 2022 gällande avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss

Reviderat beslut om farled 914 vid Tappström

Tidsschemat för Trafikverkets pågående byggnation av en ny bro över Tappström har påverkats av yttre omständigheter, bland annat förseningar av materialleveranser, beroende på det gällande omvärldsläget. Sjöfartsverket har därför tvingats till att än en gång justera det gällande avlysningsbeslutet gällande den allmänna farleden 914 vid Tappström som nu är förlängd till och med den 27 februari 2023. Läs Trafikverkets beslut här Tider och omfattningMåndag 10 oktober 2022 t.o.m. söndag 30 oktober 2022, kl.06.00-16.00: Ingen båttrafik tillåtenMåndag 31 oktober 2022 t.o.m. söndag 13 november 2022, kl. 00:00 –24:00: ingen båttrafik tillåtenMåndag 14 november 2022 t.o.m. fredag 10 februari 2023, kl. 00:00…

Fortsätt läsaReviderat beslut om farled 914 vid Tappström

Miljökonferens 2022

Välkommen till SMBF:s miljökonferens 2022, torsdagen den 8 december kl.18.30 (fika från 18.00).Vi håller som vanligt till i Tellus Fritidscenter på Lignagatan 8 i Hornstull. Läs mer här

Fortsätt läsaMiljökonferens 2022

Båtdagen 2023

Välkommen till SMBF:s årsmöte - Båtdagen - lördagen den 18 mars. Vi ser fram emot klubbarnas nomineringar till styrelseuppdrag och motioner. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 1 december. Valberedningens brev Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Skicka till kansli@smbf.org Anmälan till kansli@smbf.org senast den 14 marsVi återkommer med plats, tid och årsmöteshandlingar.

Fortsätt läsaBåtdagen 2023