Avlysning farleden under Danviksbroarna. OBS! NYTT DATUM

Trafikförvaltningen på Region Stockholms meddelar att begränsningarna i farled 915 delen under Danviksbroarna, Stockholms kommun som enligt tidigare beslut skulle påbörjas den 31 juli-23 istället kommer att vara på plats från och med den 28 augusti-23. Därefter ska arbetet löpa enligt tidigare meddelad plan. Bifogar tidigare beslut samt karta och kontaktuppgifter

Beslut

Karta och kontaktuppgifter