Nya regler för mottagning och hantering av avfall (avfallshanteringsplan)

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler för mottagning och hantering av avfall. En sammanfattning av de nya reglerna finns här!

Bakgrunden till det nya regelverket är implementeringen av ett EU-direktiv som syftar till att förbättra mottagandet av avfall och minska det marina skräpet. De huvudsakliga ändringarna jämfört med tidigare är följande:

  • Kommunen tar över tillsynsansvaret från Transportstyrelsen
  • Kommunen ska godkänna båtklubbens avfallshanteringsplan
  • Kommunen ges möjlighet att påföra sanktionsavgifter om avfallshanteringsplan eller mottagningsanordning saknas
  • Ny definition av hamn
  • Grundkravet är att alla båtklubbar som omfattas av den nya definitionen av hamn måste ha en mottagningsanordning
  • Båtklubben har numera en möjlighet att ta ut en avgift för användandet av båtklubbens toatömningsstation
  • Med avfall avses hushållsavfall, farligt avfall och toalettavfall

En mer ingående text om det nya regelverket, vad en avfallshanteringsplan ska innehålla och vad en båtklubb bör göra redan nu finns här!

För mer information, kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhet, på carl.ronnow@batunionen.se