Reviderad tid för avlysning Tappströmsbron

På grund av yttre omständigheter, bland annat förseningar av material-leveranser beroende på det gällande omvärldsläget måste Sjöfartsverket än en gång justera det gällande avlysningsbeslutet. Det reviderade beslutet innebär att farleden är avstängd för de båtar som kräver broöppning till och med den 30 april. Mindre båtar som inte kräver broöppning kan passera som vanligt

Kontaktperson Sjöfartsverket
Mats Jäderland, infrastruktursamordnare, sjökapten
Tfn 010-478 63 37

Bilagor:
Beslut
Karta