Danviksbron rivs och ny byggs

Med start hösten 2023 kommer Danviksbron att rivas och en ny byggas. Arbetet innebär att farleden begränsas och under vissa perioder helt stängs av. Man kan följa arbetet via Region Stockholms hemsida. Följande tider är beslutade för hel eller delvis avstängning av farleden: Partiell avlysning – segelfri höjd 10,8 meter• 4/9 – 15/12 2023• 1/5 – 1/11 2026Total avlysning – ingen sjötrafik tillåten:• 6/11 – 17/11 2023• 4/12 – 15/12 2023• 14/11 – 11/12 2025 • 17/4 – 30/4 2026Farledsbredd 17 meter under hela projekttiden Här kan du läsa mer om arbetet med Danviksbron. Sist i presentationen finns kontaktuppgifter till…

Fortsätt läsaDanviksbron rivs och ny byggs

Informationsmöte avstängning av Danviksbroarna

Med anledning av Sjöfartsverkets förslag till beslut om avlysningar och partiella avlysningar av farled 915, delen under Danviksbroarna, bjuder projekt Norra Danviksbron till informationsmöte, där de berättar om projektet och vad som föranleder avlysningarna. Tidplanen för återuppbyggnaden av bron 2024-2026 kräver att en ny broklaff monteras senast i mitten av april 2026 för att bron ska kunna färdigställas och driftsättas i november 2026. Under perioden april - november 2026 går inte bron att öppna, varför segelbåtar högre än 11,8 meter inte kommer kunna passera. SMBF har tillsammans med Mälarens Båtförbund försökt få Sjöfartsverket att ändra sitt beslut genom att skjuta…

Fortsätt läsaInformationsmöte avstängning av Danviksbroarna

Nu är det dags för årsrapporten

“Årsrapporten” innebär en inventering av medlemmar i båtklubbarna 1 januari varje år. Medlemmar i olika kategorier räknas då och rapporteras in i BAS. Syftet med inventeringen är att kunna presentera det ideella båtlivet i siffror. Medlemstalen används också för att beräkna båtklubbarnas röstkraft vid båtförbundens båtdagar samt båtförbundens röstkraft vid Svenska Båtunionens Båtriksdag. Medlemsstatistiken används också för att beräkna båtklubbarnas medlemsavgifter till båtförbunden och båtförbundens medlemsavgifter till Svenska Båtunionen. Denna rapportering sker i medlemssystemet BAS. Du kan läsa om detta här och det finns instruktionsfilm för båtklubb att se på BAS Youtubekanal. SBU planerar även ett kort webinar onsdag 18 januari klockan 19.

Fortsätt läsaNu är det dags för årsrapporten

Möte angående båtrelaterade brott

Samtliga båtklubbar i regionen välkomnas till möte om båtrelaterade brott och hur vi kan samverka för att förebygga dem. Mötet äger rum lördagen den 28 januari kl.13.00-16.00 på Norrtälje polisstation, Esplanaden 1 Anmälan senast 20 januari till Erik Mattsson e-post: er98ma@hotmail.com Program Inledning: Rino Carlsson, processledare sjöpolisverksamhet (via länk) Samverkan: Janne Ernstgård & Anders Lundqvist, Roslagens Sjövärnskår Paus med fika och möjlighet till nätverkande Avslutning, Ulf Grape, Svenska Båtunionen Larmtjänst/försäkringsbolag, föreningar samt lokala samarbetspartners kommer att delta.Här kan du läsa mer om båtrelaterade brott

Fortsätt läsaMöte angående båtrelaterade brott

Det här innebär beslutet i ”Sollentunaärendet”

I vintras förelade Sollentuna kommun fem båtklubbar att genomföra XRF-mätningar, vilket båtklubbarna, med hjälp av SMBF, i sin tur överklagade. Länsstyrelsen i Stockholm, som är första instans, valde att upphäva kommunens beslut och gå på båtklubbarnas linje. Sollentuna valde att inte överklaga Länsstyrelsens beslut vilket innebär att det har vunnit laga kraft. Vad innebär beslutet? Läs en förtydligande artikel som också återfinns i Båtliv nr 6. Läs mer här

Fortsätt läsaDet här innebär beslutet i ”Sollentunaärendet”