Informationsmöte avstängning av Danviksbroarna

Med anledning av Sjöfartsverkets förslag till beslut om avlysningar och partiella avlysningar av farled 915, delen under Danviksbroarna, bjuder projekt Norra Danviksbron till informationsmöte, där de berättar om projektet och vad som föranleder avlysningarna. Tidplanen för återuppbyggnaden av bron 2024-2026 kräver att en ny broklaff monteras senast i mitten av april 2026 för att bron ska kunna färdigställas och driftsättas i november 2026. Under perioden april – november 2026 går inte bron att öppna, varför segelbåtar högre än 11,8 meter inte kommer kunna passera.

SMBF har tillsammans med Mälarens Båtförbund försökt få Sjöfartsverket att ändra sitt beslut genom att skjuta en månad på avlysningen men det förslaget har inte hörsammats. Bakomliggande dokument:
Ansökan avlysning
Förslag till beslut
SMBF:s remissvar
Sjöfartsverkets svar på SMBF:s remissvar

Anslut till digitala mötena om avlysningar och partiella avlysningar under Danviksbroarna här:
Digitalt möte den 19 januari kl.15.00-16.00 Klicka här för att ansluta till mötet
Digitalt möte den 19 januari kl.18.30-19.30 Klicka här för att ansluta till mötet
Kontaktuppgifter till mötesorganisatören tillika bitr projektledare Norra Danviksbron:
E-post: miroslava.christova@regionstockholm.se
Mobil: Mobil: 070-979 92 78