Avlysning Stäketbron 22-24 april

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 921, i delen under Stäketbron, ska vara avlyst för sjötrafik som behöver broöppning från 2020-04-22 kl. 00:05 till och med 2020-04-24 kl. 24:00. Läs beslutet här Kontakt: www.sjofartsverket.se

Fortsätt läsaAvlysning Stäketbron 22-24 april

Låna en svajboj vid Idskär

Saltsjön-Mälarens Båtförbund erbjuder nu i samarbete med Heleneborgs Båtklubb tillgång till svajbojar vid Idskär (N 59o16.3’ O 17o43.3’). Du erlägger en avgift som du sedan får tillbaka mot uppvisande av kvitto på SMBF:s kansli. Bojarna är märkta med SMBF:s emblem.

Fortsätt läsaLåna en svajboj vid Idskär

Corona och sjösättning

Flera båtklubbar har hört av sig och undrat om SMBF har någon information beträffande Corona. Vår uppfattning är att klubbarna skall följa myndigheternas rekommendationer. För närvarande innebär det inget hinder att genomföra sjösättningar som vanligt. Årsmöten och andra aktiviteter som innebär att man träffas fysiskt bör man dock skjuta på. Det går utmärkt att hålla möten via telefon, webmöten eller andra virtuella mötesplatser. Vid sjösättning skall riskpersoner inte delta liksom de som är lite krassliga. Dessa kan dock själva ta hand om sin båt och köra den till bryggan och förtöja den. Allmänt skall alla undvika närkontakter dvs håll avstånd…

Fortsätt läsaCorona och sjösättning