Akut avlysning av Liljeholmsbron

Avlysning sker klockan 22-05, natten mellan den 12-13/4.

Sjöfartsverket har fått en ansökan om akut avlysning från Trafikkontoret i Stockholm p.g.a. att man hittat en skada på bron som behöver åtgärdas omedelbart, då betong riskerar att falla ned i farleden. Sjöfartsverket bedömer att det av säkerhetsskäl är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan. Området för avlysning är begränsat och sker under två nätter. Den norra farleden påverkas inte. Fartyg som inte behöver broöppning kan passera som vanligt i den norra farleden. Reparation är nödvändig och avlysningen bedöms ha begränsad påverkan på sjötrafiken.

Läs mer här